Latifah, S.Pd.
NIK:
NIP: 196702151989022003
NUPTK:
Jenis Kelamin: Perempuan
T.T.L:
Agama: Islam
Pendidikan: S1
Jurusan:
Status: PNS
Jenis GTK: Guru Mata Pelajaran
Alamat :